1
انتخاب نوع سفارش
2
انتخاب دامنه ها
3
پیکربندی
4
تایید سفارش
5
ارسال سفارش

خدمات و سرويسها:


نسخه حرفه ای (Professional)
امکانات:
تعداد دامنه قابل پشتیبانی = نامحدود
تعداد صندوق پست الکترونیک قابل پشتیبانی = نامحدود
12 ماه بروز رسانی رايگان نرم افزار به نسخه های جدید
-1ريال (یکبار پرداخت)
نسخه سازمانی پیشرفته(Enterprise Permium)
امکانات:
تعداد دامنه قابل پشتیبانی = نامحدود
تعداد صندوق پست الکترونیک قابل پشتیبانی = نامحدود
12 ماه بروز رسانی رايگان نرم افزار به نسخه های جدید
پشتیبانی از درگاه ایمیل به پیامک از طریق دستگاه موبایل
استفاده از برخی امکانات اضافی نرم افزار MS-Outlook
-1ريال (یکبار پرداخت)
نسخه سازمانی پیشرفته(Enterprise Permium)1
امکانات:
تعداد دامنه قابل پشتیبانی = نامحدود
تعداد صندوق پست الکترونیک قابل پشتیبانی = نامحدود
12 ماه بروز رسانی رايگان نرم افزار به نسخه های جدید
پشتیبانی از درگاه ایمیل به پیامک از طریق دستگاه موبایل
تبادل اطلاعات کامل 2 طرفه با نرم افزار MS-Outlook
50,700,000ريال (یکبار پرداخت)

Secure Transaction سفارش شما در محیطی امن انجام ميگردد و از تقلب با شناسه(IP) شما جلوگيری میکند. (شناسه شما: 3.238.99.243)