تلفن و پیامک: ۲۲۹۴۷۷۹۹ - ۲۱ - (۹۸+) پست الکترونیک: info@iliait.com

ir.

۱۸۰،۰۰۰ریال

biz.

۶،۸۵۰،۰۰۰ریال

org.

۵،۴۵۰،۰۰۰ریال

net.

۵،۴۵۰،۰۰۰ریال

com.

۴،۸۵۰،۰۰۰ریال

طراحی وب ، ثبت دامنه و میزبانی وب

طراحی وب، ثبت دامنه و میزبانی وب بین المللی در بزگترین دیتاسنتر دنیا و همچنین میزبانی وب داخلی در بهترین دیتاسنتر کشور با بالاترین کیفیت و پایداری به همراه کمترین هزینه ممکن

خدمات شبکه

طراحی ، اجرا و پشتیبانی شبکه های کامپیوتری ، ارائه راه کارهای امنیت اطلاعات و مدیریت شبکه ، نماینده رسمی شرکتهای مطرح ارائه دهنده نرم افزار و سخت افزارهای شبکه در کشور

آبتین

۶۵۰،۰۰۰ ریال

سالانه

میزان فضا: ۱۰۰ مگابایت
ترافیک ماهانه: ۱۰ گیگابایت
صندوق پستی: ۵ عدد
MySQL دیتابیس: ۱ عدد
MSSQL دیتابیس: ندارد
زیردامنه: ۵ عدد

تورنگ

۱،۱۰۰،۰۰۰ ریال

سالانه

میزان فضا: ۵۰۰ مگابایت
ترافیک ماهانه: ۱۵گیگابایت
صندوق پستی: ۱۰ عدد
MySQL دیتابیس: ۲ عدد
MSSQL دیتابیس: ندارد
زیردامنه: ۱۰ عدد

فربد

۱،۴۵۰،۰۰۰ ریال

سالانه

میزان فضا: ۱۰۰۰ مگابایت
ترافیک ماهانه: ۲۰ گیگابایت
صندوق پستی: ۲۰ عدد
MySQL دیتابیس: ۳ عدد
MSSQL دیتابیس: ۲ عدد
زیردامنه: ۱۰ عدد

ساتیار

۳،۱۰۰،۰۰۰ ریال

سالانه

میزان فضا: ۲۰۰۰ مگابایت
ترافیک ماهانه: ۳۰ گیگابایت
صندوق پستی: ۳۵ عدد
MySQL دیتابیس: ۵ عدد
MSSQL دیتابیس: ۳ عدد
زیردامنه: ۲۰ عدد

نیاک

۵،۹۰۰،۰۰۰ ریال

سالانه

میزان فضا: ۵۰۰۰ مگابایت
ترافیک ماهانه: ۷۰ گیگابایت
صندوق پستی: ۵۰ عدد
MySQL دیتابیس: ۱۰ عدد
MSSQL دیتابیس: ۵ عدد
زیردامنه: نامحدود

پارس

۱۳،۵۰۰،۰۰۰ ریال

سالانه

میزان فضا: ۲۰۰۰۰ مگابایت
ترافیک ماهانه: ۳۰۰ گیگابایت
صندوق پستی: ۱۰۰ عدد
MySQL دیتابیس: نامحدود
MSSQL دیتابیس: ۱۰ عدد
زیردامنه: نامحدود

آراد

۲۳،۵۰۰،۰۰۰ ریال

سالانه

میزان فضا: ۵۰۰۰۰ مگابایت
ترافیک ماهانه: ۶۵۰ گیگابایت
صندوق پستی: نامحدود
MySQL دیتابیس: نامحدود
MSSQL دیتابیس: نامحدود
زیردامنه: نامحدود

مشخصات و امکانات کامل سخت افزار و نرم افزار سرورهای میزبان وب ویندوز در دیتاسنتر بین المللی

رامتین

۶۵۰،۰۰۰ ریال

سالانه

میزان فضا: ۱۰۰ مگابایت
ترافیک ماهانه: ۵ گیگابایت
صندوق پستی: ۵ عدد
MySQL دیتابیس: ۱ عدد
MSSQL دیتابیس: ندارد
زیردامنه: ۵ عدد

پرشیا

۱،۱۰۰،۰۰۰ ریال

سالانه

میزان فضا: ۵۰۰ مگابایت
ترافیک ماهانه: ۸گیگابایت
صندوق پستی: ۱۰ عدد
MySQL دیتابیس: ۲ عدد
MSSQL دیتابیس: ندارد
زیردامنه: ۱۰ عدد

آناهیتا

۱،۴۵۰،۰۰۰ ریال

سالانه

میزان فضا: ۱۰۰۰ مگابایت
ترافیک ماهانه: ۱۰ گیگابایت
صندوق پستی: ۲۰ عدد
MySQL دیتابیس: ۳ عدد
MSSQL دیتابیس: ۲ عدد
زیردامنه: ۱۰ عدد

ارشین

۳،۱۰۰،۰۰۰ ریال

سالانه

میزان فضا: ۲۰۰۰ مگابایت
ترافیک ماهانه: ۱۵ گیگابایت
صندوق پستی: ۳۵ عدد
MySQL دیتابیس: ۵ عدد
MSSQL دیتابیس: ۳ عدد
زیردامنه: ۲۰ عدد

تیگراس

۵،۹۰۰،۰۰۰ ریال

سالانه

میزان فضا: ۵۰۰۰ مگابایت
ترافیک ماهانه: ۳۵ گیگابایت
صندوق پستی: ۵۰ عدد
MySQL دیتابیس: ۱۰ عدد
MSSQL دیتابیس: ۵ عدد
زیردامنه: نامحدود

راونا

۱۳،۵۰۰،۰۰۰ ریال

سالانه

میزان فضا: ۲۰۰۰۰ مگابایت
ترافیک ماهانه: ۱۵۰ گیگابایت
صندوق پستی: ۱۰۰ عدد
MySQL دیتابیس: نامحدود
MSSQL دیتابیس: ۱۰ عدد
زیردامنه: نامحدود

آرتیمیس

۲۳،۵۰۰،۰۰۰ ریال

سالانه

میزان فضا: ۵۰۰۰۰ مگابایت
ترافیک ماهانه: ۳۵۰ گیگابایت
صندوق پستی: نامحدود
MySQL دیتابیس: نامحدود
MSSQL دیتابیس: نامحدود
زیردامنه: نامحدود

مشخصات و امکانات کامل سخت افزار و نرم افزار سرورهای میزبان وب ویندوز در دیتاسنتر ایران

آرتین

۶۵۰،۰۰۰ ریال

سالانه

میزان فضا: ۱۰۰ مگابایت
ترافیک ماهانه: ۱۰ گیگابایت
صندوق پستی: ۵ عدد
MySQL دیتابیس: ۱ عدد
MSSQL دیتابیس: ندارد
زیردامنه: ۵ عدد

نیسا

۱،۱۰۰،۰۰۰ ریال

سالانه

میزان فضا: ۵۰۰ مگابایت
ترافیک ماهانه: ۱۵گیگابایت
صندوق پستی: ۱۰ عدد
MySQL دیتابیس: ۲ عدد
MSSQL دیتابیس: ندارد
زیردامنه: ۱۰ عدد

سورنا

۱،۴۵۰،۰۰۰ ریال

سالانه

میزان فضا: ۱۰۰۰ مگابایت
ترافیک ماهانه: ۲۰ گیگابایت
صندوق پستی: ۲۰ عدد
MySQL دیتابیس: ۵ عدد
MSSQL دیتابیس: ندارد
زیردامنه: ۱۰ عدد

پارمیس

۳،۱۰۰،۰۰۰ ریال

سالانه

میزان فضا: ۲۰۰۰ مگابایت
ترافیک ماهانه: ۳۰ گیگابایت
صندوق پستی: ۳۵ عدد
MySQL دیتابیس: ۸ عدد
MSSQL دیتابیس: ندارد
زیردامنه: ۲۰ عدد

کیان

۵،۹۰۰،۰۰۰ ریال

سالانه

میزان فضا: ۵۰۰۰ مگابایت
ترافیک ماهانه: ۷۰ گیگابایت
صندوق پستی: ۵۰ عدد
MySQL دیتابیس: ۱۵ عدد
MSSQL دیتابیس: ندارد
زیردامنه: نامحدود

ویس

۱۳،۵۰۰،۰۰۰ ریال

سالانه

میزان فضا: ۲۰۰۰۰ مگابایت
ترافیک ماهانه: ۳۰۰ گیگابایت
صندوق پستی: ۱۰۰ عدد
MySQL دیتابیس: نامحدود
MSSQL دیتابیس: ندارد
زیردامنه: نامحدود

هژبر

۲۳،۵۰۰،۰۰۰ ریال

سالانه

میزان فضا: ۵۰۰۰۰ مگابایت
ترافیک ماهانه: ۶۵۰ گیگابایت
صندوق پستی: نامحدود
MySQL دیتابیس: نامحدود
MSSQL دیتابیس: نامحدود
زیردامنه: نامحدود

مشخصات و امکانات کامل سخت افزار و نرم افزار سرورهای میزبان وب لینوکس در دیتاسنتر بین المللی

رادین

۶۵۰،۰۰۰ ریال

سالانه

میزان فضا: ۱۰۰ مگابایت
ترافیک ماهانه: ۵ گیگابایت
صندوق پستی: ۵ عدد
MySQL دیتابیس: ۱ عدد
MSSQL دیتابیس: ندارد
زیردامنه: ۵ عدد

باربد

۱،۱۰۰،۰۰۰ ریال

سالانه

میزان فضا: ۵۰۰ مگابایت
ترافیک ماهانه: ۸گیگابایت
صندوق پستی: ۱۰ عدد
MySQL دیتابیس: ۲ عدد
MSSQL دیتابیس: ندارد
زیردامنه: ۱۰ عدد

چکامه

۱،۴۵۰،۰۰۰ ریال

سالانه

میزان فضا: ۱۰۰۰ مگابایت
ترافیک ماهانه: ۱۰ گیگابایت
صندوق پستی: ۲۰ عدد
MySQL دیتابیس: ۵ عدد
MSSQL دیتابیس: ندارد
زیردامنه: ۱۰ عدد

پرنیان

۳،۱۰۰،۰۰۰ ریال

سالانه

میزان فضا: ۲۰۰۰ مگابایت
ترافیک ماهانه: ۱۵ گیگابایت
صندوق پستی: ۳۵ عدد
MySQL دیتابیس: ۸ عدد
MSSQL دیتابیس: ندارد
زیردامنه: ۲۰ عدد

نیوشا

۵،۹۰۰،۰۰۰ ریال

سالانه

میزان فضا: ۵۰۰۰ مگابایت
ترافیک ماهانه: ۳۵ گیگابایت
صندوق پستی: ۵۰ عدد
MySQL دیتابیس: ۱۵ عدد
MSSQL دیتابیس: ندارد
زیردامنه: نامحدود

ساوین

۱۳،۵۰۰،۰۰۰ ریال

سالانه

میزان فضا: ۲۰۰۰۰ مگابایت
ترافیک ماهانه: ۱۵۰ گیگابایت
صندوق پستی: ۱۰۰ عدد
MySQL دیتابیس: نامحدود
MSSQL دیتابیس: ندارد
زیردامنه: نامحدود

فروهر

۲۳،۵۰۰،۰۰۰ ریال

سالانه

میزان فضا: ۵۰۰۰۰ مگابایت
ترافیک ماهانه: ۳۵۰ گیگابایت
صندوق پستی: نامحدود
MySQL دیتابیس: نامحدود
MSSQL دیتابیس: ندارد
زیردامنه: نامحدود

مشخصات و امکانات کامل سخت افزار و نرم افزار سرورهای میزبان وب لینوکس در دیتاسنتر ایران

طراحی وب Web Design

وب سایت به عنوان مهمترین منبع معرفی شما، باید علاوه بر ارائه خدمات به مراجعه کنندگان، قادر به جذب مخاطب باشد. یک طراحی پویا ، واکنشگرا ، با گرافیکی زیبا و از نظر فنی قدرتمند، میتواند به عنوان یک ابزار مدیریتی کارآمد ضمن جذب مخاطب، ترافیک کاری سازمان مطبوع را کاهش داده و عملا بهره وری را به ارمغان آورد .

مشخصات، امکانات و تعرفه ها

تبلیغات گوگل Google Adwords

توسط تبلیغات گوگل، شما به افرادی که کلمات و عبارات مرتبط با کسب و کار شما را جستجو می کنند توسط گوگل پیشنهاد خواهید شد و تنها زمانی موظف به پرداخت هزینه خواهید بود که افراد بر روی تبلیغ مذکور کلیک کنند. این روش تبلیغاتی، جهت معرفی سازمانها و شرکتهای بزرگ، متوسط و کوچک بسیار کارآمد است .

مشخصات، امکانات و تعرفه ها

گواهینامه SSL

گواهینامه SSL یک پروتوکل امن جهت تامین و تضمین امنیت بین سرویس دهنده (Server) و سرویس گیرنده (Client) میباشد که با رمزنگاری داده ها مانع از سرقت و استراق سمع اطلاعات توسط اشخاص غیرمجاز (هکرها) میشود و امنیت تراکنشها را در تبادلات تحت وب سازمانها و شرکتهای بزرگ و متوسط تامین میکند.

مشخصات، امکانات و تعرفه ها

نرم افزار Mail Enable

MailEnable نرم افزار قدرتمند سرویس دهنده پست الکترونیک (Email Server) مبتنی بر سیستم عامل ویندوز میباشد که با قابلیتهای فراوان، پایداری بالا، انعطاف پذیری و هزینه بسیار مناسب در مقایسه با نرم افزارهای مشابه ، کلیه نیازهای سازمانها و شرکتهای بزرگ ، متوسط و کوچک را تامین میکند.

مشخصات، امکانات و تعرفه ها

  • تیم پشتیبانی و مدیریت شبکه ایلیا که شامل کارشناسان ارشد متخصص در زمینه های مختلف سخت افزار ، نرم افزار ، سیستمهای شبکه و امنیت اطلاعات بوده، خدمات مربوط به مدیریت و پشتیبانی شبکه را ارائه میدهند

    پشتیبانی شبکه
  • خدمات طراحی وب ایلیا ، با در نظر گرفتن کلیه جوانب طراحی مانند : کارائی فنی ، جذابیت گرافیکی ، سرعت بالا و انعطاف پذیری مناسب مطابق با تکنولوژی روز دنیا، انتظارات کاربران را برآورده خواهد کرد.

    طراحی وب