تلفن و پیامک: ۲۲۹۴۷۷۹۹ - ۲۱ - (۹۸+) پست الکترونیک: info@iliait.com
تعرفه های ثبت دامنه
  • Home
  • /
  • تعرفه های ثبت دامنه

دامنه های کلاسیک

com.

۶.۷۸۰.۰۰۰ ریال

یکسال
دامنه مخصوص شرکتهای تجاری

net.

۸.۸۹۰.۰۰۰ ریال

یکسال
دامنه مخصوص شبکه ها

org.

۸.۸۹۰.۰۰۰ ریال

یکسال
دامنه مخصوص موسسات و سازمانها

biz.

۶.۸۵۰.۰۰۰ ریال

یکسال
دامنه مخصوص شرکتهای بازرگانی

info.

۱۳.۸۶۰.۰۰۰ ریال

یکسال
دامنه پایگاههای اطلاع رسانی

دامنه های ویژه ایران

ir.

۴۰۰.۰۰۰ ریال

یکسال
دامنه حوزه جغرافیایی ایران

co.ir.

۴۰۰.۰۰۰ ریال

یکسال
دامنه شرکتهای ثبت شده ایرانی

ac.ir.

۴۰۰.۰۰۰ ریال

یکسال
دامنه مخصوص دانشگاههای ایرانی

sch.ir.

۴۰۰.۰۰۰ ریال

یکسال
دامنه مخصوص مدارس ایرانی

id.ir.

۴۰۰.۰۰۰ ریال

یکسال
دامنه مخصوص هر شهروند ایرانی

دامنه های ویژه مناطق جغرافیایی مختلف

us.

۷.۱۰۰.۰۰۰ ریال

یکسال
دامنه حوزه جغرافیایی ایالات متحده

eu.

۷.۱۵۰.۰۰۰ ریال

یکسال
دامنه حوزه جغرافیایی اروپا

asia.

۱۰.۲۰۰.۰۰۰ ریال

یکسال
دامنه حوزه جغرافیایی آسیا

uk.

۷.۲۰۰.۰۰۰ ریال

یکسال
دامنه حوزه جغرافیایی انگلستان

me.

۱۷.۷۰۰.۰۰۰ ریال

یکسال
*دامنه حوزه جغرافیایی مونته نگرو

ws.

۱۴.۴۰۰.۰۰۰ ریال

یکسال
*دامنه حوزه جغرافیایی جزایر ساموآ

cc.

۱۷.۷۰۰.۰۰۰ ریال

یکسال
*دامنه حوزه جغرافیایی جزایر کوکوس

tv.

۲۲.۸۰۰.۰۰۰ ریال

یکسال
*دامنه حوزه جغرافیایی جزایر تووالو

tw.

۳۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال

یکسال
دامنه حوزه جغرافیایی تایوان

in.

۶.۸۷۰.۰۰۰ ریال

یکسال
دامنه حوزه جغرافیایی هندوستان

دامنه های با معانی و کاربردهای خاص

tel.

۸.۴۰۰.۰۰۰ ریال

یکسال
*دامنه نمایش دهنده اطلاعات تماس

agency.

۱۳.۸۰۰.۰۰۰ ریال

یکسال
دامنه ویژه آژانسها و خبرگزاریها

academy.

۱۸.۲۰۰.۰۰۰ ریال

یکسال
دامنه ویژه دانشگاهها و آموزشگاهها

company.

۱۲.۳۰۰.۰۰۰ ریال

یکسال
دامنه ویژه کلیه شرکتها

top.

۸.۴۰۰.۰۰۰ ریال

یکسال
دامنه با معنا و مفهوم ((برترین))

space.

۱۴.۴۰۰.۰۰۰ ریال

یکسال
دامنه با معنا و مفهوم ((فضا))

website.

۱۴.۴۰۰.۰۰۰ ریال

یکسال
دامنه ویژه پایگاههای فعال تحت وب

online.

۲۴.۳۰۰.۰۰۰ ریال

یکسال
دامنه پایگاههای خدمات بر خط

site.

۱۸.۴۰۰.۰۰۰ ریال

یکسال
دامنه ویژه پایگاههای اطلاع رسانی

club.

۸.۴۰۰.۰۰۰ ریال

یکسال
دامنه ویژه باشگاهها و انجمنها

audio.

۷۴.۵۰۰.۰۰۰ ریال

یکسال
دامنه ویژه فعالان صنعت موسیقی

guru.

۱۹.۲۰۰.۰۰۰ ریال

یکسال
دامنه ویژه معلمان و مدرسان

bargains.

۱۸.۳۰۰.۰۰۰ ریال

یکسال
دامنه ویژه پایگاههای داد و ستد

bike.

۱۸.۴۰۰.۰۰۰ ریال

یکسال
دامنه ویژه فعالان صنعت دوچرخه

boutique.

۱۶.۸۰۰.۰۰۰ ریال

یکسال
دامنه ویژه بوتیک داران

builders.

۱۸.۳۰۰.۰۰۰ ریال

یکسال
دامنه ویژه فعالان صنعت ساخت و ساز

cab.

۱۵.۶۰۰.۰۰۰ ریال

یکسال
دامنه ویژه صنعت حمل و نقل

camera.

۲۵.۸۰۰.۰۰۰ ریال

یکسال
دامنه ویژه فعالان هنر عکاسی

capital.

۳۲.۸۰۰.۰۰۰ ریال

یکسال
دامنه ویژه موسسات مالی و اعتباری

cards.

۱۸.۳۰۰.۰۰۰ ریال

یکسال
دامنه ویژه فعالان صنعت چاپ کارت

care.

۱۹,۳۰۰.۰۰۰ ریال

یکسال
دامنه ویژه مراکز مراقبت و پرستاری

cash.

۱۷.۴۰۰.۰۰۰ ریال

یکسال
دامنه ویژه کارگزاران و صرافیها

catering.

۱۸.۳۰۰.۰۰۰ ریال

یکسال
دامنه ویژه مراکز پذیرایی و تهیه غذا

center.

۱۲.۴۰۰.۰۰۰ ریال

یکسال
دامنه ویژه مراکز خدمات و محصولات

cheap.

۱۷.۴۰۰.۰۰۰ ریال

یکسال
دامنه ویژه مراکز حراجی و ارزان فروشی

city.

۱۲.۴۰۰.۰۰۰ ریال

یکسال
دامنه ویژه فعالان حوزه جغرافیایی شهرها

cleaning.

۲۸.۸۰۰.۰۰۰ ریال

یکسال
دامنه ویژه فعالان حوزه تمیزکاری

clinic.

۲۸.۸۰۰.۰۰۰ ریال

یکسال
دامنه ویژه مراکز بالینی و درمانی

clothing.

۱۷.۴۰۰.۰۰۰ ریال

یکسال
دامنه ویژه فعالان صنعت پوشاک

codes.

۲۶.۸۰۰.۰۰۰ ریال

یکسال
دامنه ویژه مراکز رمزنگاری و شماره گذاری

coffee.

۱۸.۳۰۰.۰۰۰ ریال

یکسال
دامنه ویژه فعالان در زمینه قهوه

community.

۱۸.۳۰۰.۰۰۰ ریال

یکسال
دامنه ویژه فعلان حوزه علوم اجتماعی

computer.

۱۸.۳۰۰.۰۰۰ ریال

یکسال
دامنه ویژه فعالان عرصه کامپیوتر

condos.

۲۷.۶۰۰.۰۰۰ ریال

یکسال
دامنه ویژه طراحان و معامله گران آپارتمان

construction.

۱۸.۳۰۰.۰۰۰ ریال

یکسال
دامنه ویژه انبوه سازان پروژه های عمرانی

contractors.

۱۷.۴۰۰.۰۰۰۰ ریال

یکسال
دامنه ویژه پیمانکاران و مقاطعه کاران

dating.

۲۸.۸۰۰.۰۰۰ ریال

یکسال
دامنه ویژه پایگاههای دوستیابی

deals.

۱۸.۳۰۰.۰۰۰ ریال

یکسال
دامنه ویژه بازاریابی اینترنتی

dental.

۲۷.۲۰۰.۰۰۰ ریال

یکسال
دامنه ویژه دندانپزشکان و دندانسازان

diamonds.

۲۵.۸۰۰.۰۰۰ ریال

یکسال
دامنه ویژه فعالان صنعت طلا و جواهر

direct.

۱۸.۳۰۰.۰۰۰ ریال

یکسال
دامنه ویژه ارائه مستقیم کالا و خدمات

directory.

۱۲.۴۰۰.۰۰۰۰ ریال

یکسال
دامنه ویژه پایگاههای معرفی مشاغل

digital.

۱۹.۷۰۰.۰۰۰ ریال

یکسال
دامنه ویژه فعالان عرصه دنیای دیجیتال

discount.

۱۶.۲۰۰.۰۰۰ ریال

یکسال
دامنه ویژه پایگاههای ارائه تخفیف گروهی

education.

۱۶.۲۰۰.۰۰۰ ریال

یکسال
دامنه ویژه آموزشگاههای علمی و هنری

email.

۱۳.۸۰۰.۰۰۰ ریال

یکسال
دامنه ویژه ارائه دهندگان پست الکترونیکی

engineering.

۲۸.۸۰۰.۰۰۰ ریال

یکسال
دامنه ویژه فعالان خدمات فنی و مهندسی

enterprises.

۱۸.۳۰۰.۰۰۰ ریال

یکسال
دامنه ویژه فعالان حوزه سرمایه گذاری

equipment.

۱۲.۳۰۰.۰۰۰ ریال

یکسال
دامنه ویژه تولیدکنندگان تجهیزات

estate.

۱۸.۳۰۰.۰۰۰ ریال

یکسال
دامنه ویژه بنگاههای معاملات ملکی

name.

۶.۷۸۰.۰۰۰ ریال

یکسال
دامنه ویژه کلیه اشخاص حقیقی

exchange.

۱۸.۳۰۰.۰۰۰ ریال

یکسال
دامنه ویژه صرافیها و بورسها

expert.

۲۸.۸۰۰.۰۰۰ ریال

یکسال
دامنه ویژه متخصصان کلیه حوزه ها

farm.

۱۸.۳۰۰.۰۰۰ ریال

یکسال
دامنه ویژه فعالان صنعت کشاورزی

financial.

۲۶.۸۰۰.۰۰۰ ریال

یکسال
دامنه ویژه موسسات مالی و اعتباری

fish.

۱۹.۸۰۰.۰۰۰ ریال

یکسال
دامنه ویژه فعالان حوزه آبزیان

fitness.

۱۸.۳۰۰.۰۰۰ ریال

یکسال
دامنه ویژه باشگاههای پرورش اندام

florist.

۱۶.۲۰۰.۰۰۰ ریال

یکسال
دامنه ویژه فعالان عرصه گل و گیاه

fund.

۲۸.۸۰۰.۰۰۰ ریال

یکسال
دامنه ویژه صندوقهای سرمایه گذاری

furniture.

۵۳.۳۰۰.۰۰۰ ریال

یکسال
دامنه ویژه فعالان صنعت مبلمان

gallery.

۱۲.۳۰۰.۰۰۰ ریال

یکسال
دامنه ویژه گالریها

gift.

۱۲.۳۰۰.۰۰۰ ریال

یکسال
دامنه ویژه مراکز فروش هدایا

glass.

۲۸.۳۰۰.۰۰۰ ریال

یکسال
دامنه ویژه صنعتگران شیشه و کرسیتال

graphics.

۱۲.۳۰۰.۰۰۰ ریال

یکسال
دامنه ویژه هنرمندان گرافیک

guide.

۱۲.۳۰۰.۰۰۰ ریال

یکسال
دامنه ویژه پایگاههای راهنما

holdings.

۲۸.۳۰۰.۰۰۰ ریال

یکسال
دامنه ویژه شرکتهای هلدینگ

zone.

۱۸.۳۰۰.۰۰۰ ریال

یکسال
دامنه ویژه مراکز فروش هدایا

vip.

۹.۸۰۰.۰۰۰ ریال

یکسال
دامنه ویژه صنعتگران شیشه و کرسیتال

study.

۱۶.۸۰۰.۰۰۰۰ ریال

یکسال
دامنه ویژه هنرمندان گرافیک

photo.

۱۸.۳۰۰.۰۰۰ ریال

یکسال
دامنه ویژه پایگاههای راهنما
  • تیم پشتیبانی و مدیریت شبکه ایلیا که شامل کارشناسان ارشد متخصص در زمینه های مختلف سخت افزار ، نرم افزار ، سیستمهای شبکه و امنیت اطلاعات بوده، خدمات مربوط به مدیریت و پشتیبانی شبکه را ارائه میدهند

    پشتیبانی شبکه
  • خدمات طراحی وب ایلیا ، با در نظر گرفتن کلیه جوانب طراحی مانند : کارائی فنی ، جذابیت گرافیکی ، سرعت بالا و انعطاف پذیری مناسب مطابق با تکنولوژی روز دنیا، انتظارات کاربران را برآورده خواهد کرد.

    طراحی وب