تلفن و پیامک: ۲۲۹۴۷۷۹۹ - ۲۱ - (۹۸+) پست الکترونیک: info@iliait.com
تعرفه های ثبت دامنه
  • Home
  • /
  • تعرفه های ثبت دامنه

دامنه های کلاسیک

com.

۴۵۰،۰۰۰ ریال

یکسال

دامنه مخصوص شرکتهای تجاری

net.

۴۹۰،۰۰۰ ریال

یکسال

دامنه مخصوص شبکه ها

org.

۴۹۰،۰۰۰ ریال

یکسال

دامنه مخصوص موسسات و سازمانها

biz.

۴۹۰،۰۰۰ ریال

یکسال

دامنه مخصوص شرکتهای بازرگانی

info.

۴۹۰،۰۰۰ ریال

یکسال

دامنه پایگاههای اطلاع رسانی

دامنه های ویژه ایران

ir.

۸۰،۰۰۰ ریال

یکسال

دامنه حوزه جغرافیایی ایران

co.ir.

۸۰،۰۰۰ ریال

یکسال

دامنه شرکتهای ثبت شده ایرانی

ac.ir.

۸۰،۰۰۰ ریال

یکسال

دامنه مخصوص دانشگاههای ایرانی

sch.ir.

۸۰،۰۰۰ ریال

یکسال

دامنه مخصوص مدارس ایرانی

id.ir.

۸۰،۰۰۰ ریال

یکسال

دامنه مخصوص هر شهروند ایرانی

دامنه های ویژه مناطق جغرافیایی مختلف

us.

۴۵۰،۰۰۰ ریال

یکسال

دامنه حوزه جغرافیایی ایالات متحده

eu.

۴۵۰،۰۰۰ ریال

یکسال

دامنه حوزه جغرافیایی اروپا

asia.

۵۵۰،۰۰۰ ریال

یکسال

دامنه حوزه جغرافیایی آسیا

uk.

۴۵۰،۰۰۰ ریال

یکسال

دامنه حوزه جغرافیایی انگلستان

me.

۱،۰۰۰،۰۰۰ ریال

یکسال

*دامنه حوزه جغرافیایی مونته نگرو

ws.

۷۶۰،۰۰۰ ریال

یکسال

*دامنه حوزه جغرافیایی جزایر ساموآ

cc.

۱،۰۴۰،۰۰۰ ریال

یکسال

*دامنه حوزه جغرافیایی جزایر کوکوس

tv.

۱،۲۰۰،۰۰۰ ریال

یکسال

*دامنه حوزه جغرافیایی جزایر تووالو

tw.

۱،۲۸۰،۰۰۰ ریال

یکسال

دامنه حوزه جغرافیایی تایوان

in.

۶۴۰،۰۰۰ ریال

یکسال

دامنه حوزه جغرافیایی هندوستان

دامنه های با معانی و کاربردهای خاص

tel.

۵۸۰،۰۰۰ ریال

یکسال

*دامنه نمایش دهنده اطلاعات تماس

agency.

۶۴۰،۰۰۰ ریال

یکسال

دامنه ویژه آژانسها و خبرگزاریها

academy.

۹۶۰،۰۰۰ ریال

یکسال

دامنه ویژه دانشگاهها و آموزشگاهها

company.

۶۴۰،۰۰۰ ریال

یکسال

دامنه ویژه کلیه شرکتها

top.

۴۰،۰۰۰ ریال

یکسال

دامنه با معنا و مفهوم ((برترین))

space.

۱۲۰،۰۰۰ ریال

یکسال

دامنه با معنا و مفهوم ((فضا))

website.

۲۰۰،۰۰۰ ریال

یکسال

دامنه ویژه پایگاههای فعال تحت وب

online.

۱،۴۰۰،۰۰۰ ریال

یکسال

دامنه پایگاههای خدمات بر خط

site.

۹۲۰،۰۰۰ ریال

یکسال

دامنه ویژه پایگاههای اطلاع رسانی

club.

۵۲۰،۰۰۰ ریال

یکسال

دامنه ویژه باشگاهها و انجمنها

audio.

۵۲۰،۰۰۰ ریال

یکسال

دامنه ویژه فعالان صنعت موسیقی

guru.

۹۶۰،۰۰۰ ریال

یکسال

دامنه ویژه معلمان و مدرسان

bargains.

۹۶۰،۰۰۰ ریال

یکسال

دامنه ویژه پایگاههای داد و ستد

bike.

۹۶۰،۰۰۰ ریال

یکسال

دامنه ویژه فعالان صنعت دوچرخه

boutique.

۹۶۰،۰۰۰ ریال

یکسال

دامنه ویژه بوتیک داران

builders.

۹۶۰،۰۰۰ ریال

یکسال

دامنه ویژه فعالان صنعت ساخت و ساز

cab.

۹۶۰،۰۰۰ ریال

یکسال

دامنه ویژه صنعت حمل و نقل

camera.

۹۶۰،۰۰۰ ریال

یکسال

دامنه ویژه فعالان هنر عکاسی

capital.

۲،۰۰۰،۰۰۰ ریال

یکسال

دامنه ویژه موسسات مالی و اعتباری

cards.

۹۶۰،۰۰۰ ریال

یکسال

دامنه ویژه فعالان صنعت چاپ کارت

care.

۹۶۰،۰۰۰ ریال

یکسال

دامنه ویژه مراکز مراقبت و پرستاری

cash.

۹۶۰،۰۰۰ ریال

یکسال

دامنه ویژه کارگزاران و صرافیها

catering.

۹۶۰،۰۰۰ ریال

یکسال

دامنه ویژه مراکز پذیرایی و تهیه غذا

center.

۶۴۰،۰۰۰ ریال

یکسال

دامنه ویژه مراکز خدمات و محصولات

cheap.

۹۶۰،۰۰۰ ریال

یکسال

دامنه ویژه مراکز حراجی و ارزان فروشی

city.

۶۴۰،۰۰۰ ریال

یکسال

دامنه ویژه فعالان حوزه جغرافیایی شهرها

cleaning.

۹۶۰،۰۰۰ ریال

یکسال

دامنه ویژه فعالان حوزه تمیزکاری

clinic.

۲،۰۰۰،۰۰۰ ریال

یکسال

دامنه ویژه مراکز بالینی و درمانی

clothing.

۶۴۰،۰۰۰ ریال

یکسال

دامنه ویژه فعالان صنعت پوشاک

codes.

۲،۰۰۰،۰۰۰ ریال

یکسال

دامنه ویژه مراکز رمزنگاری و شماره گذاری

coffee.

۶۴۰،۰۰۰ ریال

یکسال

دامنه ویژه فعالان در زمینه قهوه

community.

۹۶۰،۰۰۰ ریال

یکسال

دامنه ویژه فعلان حوزه علوم اجتماعی

computer.

۶۴۰،۰۰۰ ریال

یکسال

دامنه ویژه فعالان عرصه کامپیوتر

condos.

۲،۰۰۰،۰۰۰ ریال

یکسال

دامنه ویژه طراحان و معامله گران آپارتمان

construction.

۹۶۰،۰۰۰ ریال

یکسال

دامنه ویژه انبوه سازان پروژه های عمرانی

contractors.

۹۶۰،۰۰۰ ریال

یکسال

دامنه ویژه پیمانکاران و مقاطعه کاران

dating.

۲،۰۰۰،۰۰۰ ریال

یکسال

دامنه ویژه پایگاههای دوستیابی

deals.

۹۶۰،۰۰۰ ریال

یکسال

دامنه ویژه بازاریابی اینترنتی

dental.

۲،۰۰۰،۰۰۰ ریال

یکسال

دامنه ویژه دندانپزشکان و دندانسازان

diamonds.

۲،۰۰۰،۰۰۰ ریال

یکسال

دامنه ویژه فعالان صنعت طلا و جواهر

direct.

۹۶۰،۰۰۰ ریال

یکسال

دامنه ویژه ارائه مستقیم کالا و خدمات

directory.

۶۴۰،۰۰۰ ریال

یکسال

دامنه ویژه پایگاههای معرفی مشاغل

digital.

۹۶۰،۰۰۰ ریال

یکسال

دامنه ویژه فعالان عرصه دنیای دیجیتال

discount.

۹۶۰،۰۰۰ ریال

یکسال

دامنه ویژه پایگاههای ارائه تخفیف گروهی

education.

۶۴۰،۰۰۰ ریال

یکسال

دامنه ویژه آموزشگاههای علمی و هنری

email.

۶۴۰،۰۰۰ ریال

یکسال

دامنه ویژه ارائه دهندگان پست الکترونیکی

engineering.

۲،۰۰۰،۰۰۰ ریال

یکسال

دامنه ویژه فعالان خدمات فنی و مهندسی

enterprises.

۹۶۰،۰۰۰ ریال

یکسال

دامنه ویژه فعالان حوزه سرمایه گذاری

equipment.

۶۴۰،۰۰۰ ریال

یکسال

دامنه ویژه تولیدکنندگان تجهیزات

estate.

۹۶۰،۰۰۰ ریال

یکسال

دامنه ویژه بنگاههای معاملات ملکی

name.

۳۸۰،۰۰۰ ریال

یکسال

دامنه ویژه کلیه اشخاص حقیقی

exchange.

۹۶۰،۰۰۰ ریال

یکسال

دامنه ویژه صرافیها و بورسها

expert.

۹۶۰،۰۰۰ ریال

یکسال

دامنه ویژه متخصصان کلیه حوزه ها

farm.

۶۴۰،۰۰۰ ریال

یکسال

دامنه ویژه فعالان صنعت کشاورزی

financial.

۹۶۰،۰۰۰ ریال

یکسال

دامنه ویژه موسسات مالی و اعتباری

fish.

۶۴۰،۰۰۰ ریال

یکسال

دامنه ویژه فعالان حوزه آبزیان

fitness.

۶۴۰،۰۰۰ ریال

یکسال

دامنه ویژه باشگاههای پرورش اندام

florist.

۶۴۰،۰۰۰ ریال

یکسال

دامنه ویژه فعالان عرصه گل و گیاه

fund.

۲،۰۰۰،۰۰۰ ریال

یکسال

دامنه ویژه صندوقهای سرمایه گذاری

furniture.

۹۶۰،۰۰۰ ریال

یکسال

دامنه ویژه فعالان صنعت مبلمان

gallery.

۶۴۰،۰۰۰ ریال

یکسال

دامنه ویژه گالریها

gift.

۶۴۰،۰۰۰ ریال

یکسال

دامنه ویژه مراکز فروش هدایا

glass.

۶۴۰،۰۰۰ ریال

یکسال

دامنه ویژه صنعتگران شیشه و کرسیتال

graphics.

۶۴۰،۰۰۰ ریال

یکسال

دامنه ویژه هنرمندان گرافیک

guide.

۹۶۰،۰۰۰ ریال

یکسال

دامنه ویژه پایگاههای راهنما

holdings.

۲،۰۰۰،۰۰۰ ریال

یکسال

دامنه ویژه شرکتهای هلدینگ

gift.

۶۴۰،۰۰۰ ریال

یکسال

دامنه ویژه مراکز فروش هدایا

glass.

۶۴۰،۰۰۰ ریال

یکسال

دامنه ویژه صنعتگران شیشه و کرسیتال

graphics.

۶۴۰،۰۰۰ ریال

یکسال

دامنه ویژه هنرمندان گرافیک

guide.

۹۶۰،۰۰۰ ریال

یکسال

دامنه ویژه پایگاههای راهنما

  • تیم پشتیبانی و مدیریت شبکه ایلیا که شامل کارشناسان ارشد متخصص در زمینه های مختلف سخت افزار ، نرم افزار ، سیستمهای شبکه و امنیت اطلاعات بوده، خدمات مربوط به مدیریت و پشتیبانی شبکه را ارائه میدهند

    پشتیبانی شبکه
  • خدمات طراحی وب ایلیا ، با در نظر گرفتن کلیه جوانب طراحی مانند : کارائی فنی ، جذابیت گرافیکی ، سرعت بالا و انعطاف پذیری مناسب مطابق با تکنولوژی روز دنیا، انتظارات کاربران را برآورده خواهد کرد.

    طراحی وب